Obsah

Vážení rodiče a žáci!

Vláda ČR v souvislosti s výskytem koronaviru ve světě vydala toto nařízení:

 

Od středy 11.3. 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.

 

Další informace budou průběžně sdělovány na elektronické žákovské knížce ZŠ Čechtice, kterou pravidelně sledujte. Vyučující budou žákům přes elek.ŽK zadávat učivo k samostudiu.

 

Vedení školy

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přihláška - Zápis do 1. ročníku ZŠ Čechtice

zápis

Podrobné informace o jednotlivých krocích naleznete v kolonce Zápis do 1. třídy!

Zápis do 1. ročníku ZŠ Čechtice

Zápis k povinné školní docházce Základní školy Čechtice, okres Benešov, p. o. pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 2. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 a 3. dubna 2020 od 9.00 do 11.00 hodin. Pokud přijdete osobně, prosíme, dodržte čas, který jste vyplnili v časovém harmonogramu v MŠ. Pro případné informace nebo domluvu individuálního termínu je Vám k dispozici tel. 733 691 488 nebo 774 982 311.

Upřednostňujeme elektronické podání přihlášky (datová schránka, email s elektronickým podpisem, scan přihlášky s běžným podpisem) nebo poštou. V případě elektronického podání přihlášky vám rozhodnutí o přijetí zašleme elektronicky.

Aktuální informace včetně přihlášky budou vyvěšeny na stránkách školy www.zscechtice.cz.

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Po novém nařízení vlády zápis k povinné školní docházce bude ZŠ Čechtice organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. K osobnímu zápisu vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce. V případě cizího státního příslušníka nutný cestovní pas.

  1. Podmínky pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Čechtice
  • Vyplnění a odevzdání přihlášky a žádosti k základnímu vzdělávání v zákonném termínu, tj. 2. 4. 2020 od 13.00 do 17 hod. a 3. 4. od 9 do 11 hodin (náhradní termín po dohodě),
  • školní zralost – posuzuje pedagog MŠ, rodič, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.,
  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, přednost mají žáci, kteří patří do spádového obvodu školy.

 

  1. Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

 

  • písemná žádost zákonných zástupců podaná v kanceláři školy nejpozději do 30. 4. 2020
  • doporučení školského poradenského zařízení,
  • doporučení odborného lékaře.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ZŠ Čechtice na: mail - zs@zscechtice.cz nebo tel. - 733 691 488 nebo 774 982 311

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Příměstský tábor

Přihlášky přijímáme do konce dubna.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pozor!

ZŠ Čechtice přijme aprobované učitele anglického a ruského jazyka, dějepisu, informatiky, výtvarné a hudební výchovy, kvalifikovanou vychovatelku či vychovatele školní družiny a kvalifikovaného asistenta pedagoga. Více informací v kanceláři ředitelství školy.

 

E-mail:

Platná mailová adresa pro komunikaci se školou: zs@zscechtice.cz

 

28.02.2020

Karneval

Karneval

Stávající týden jsme v 1. B zakončili karnevalovým řáděním.

Detail

28.02.2020

Afrika

Afrika

Při dnešním programu Afrika jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, zazpívali si, zatančili i zabubnovali.

Detail

28.02.2020

Chemie kolen nás

Chemie kolen nás

Děkujeme sedmákům, kteří pro nás na Chemickém kroužku s paní učitelkou připravili projekt se zajímavými pokusy. Dozvěděli jsme se něco málo o kyslíku a oxidu uhličitém.

Detail

25.02.2020

Policista u nás

Policista u nás

Dnes naši školu navštívil pan policista. V prvních třídách nám představil svou uniformu, výzbroj a výstroj. Poučil děti o chování k neznámým lidem a ukázal jim práci kriminalistů. Každý si domů odnese otisk své ruky.

Detail

25.02.2020

Preventivní program

Preventivní program

Dnes naši školu navštívil pan policista. V prvních třídách nám představil svou uniformu, výzbroj a výstroj. Poučil děti o chování k neznámým lidem a ukázal jim práci kriminalistů. Každý si domů odnese otisk své ruky.

Detail

28.03.2020

V jednoduchosti je síla i odměna

Násobilka on line

Tvůj život bude mnohem jednodušší, když si zapamatuješ násobilku.

Detail

20.03.2020

Maminčin perník, však ho znáte, ten nikde jinde nepečou

Učíme se on-line

Od středy 11.3. 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách. Dostali jsme domácí úkol a splnili. Nakontaktovali jsme se a učíme se on-line.

Detail

06.03.2020

Aladinova kouzelná lampa

Aladinova kouzelná lampa

"Džinovi dáme svobodu a lampu hodíme do nejhlubší studny. Ke šťastnému životu nejsou potřeba kouzla ani čáry." Tím končí pohádka, kterou nastudovali a stále ještě upravují žáci 2. třídy. Můžete se na ní těšit koncem května.

Detail

04.03.2020

Nad čechtickou kronikou

Nad čechtickou kronikou

Začátkem března se druháčci potkali s paní učitelkou Kubalovou. Setkání v knihovně nebylo náhodné. Paní učitelka přinesla kroniku, historické dokumenty a seznámila nás s historií čechtického školství, událostmi a pověstmi. Naučila nás, jak na dokumenty nahlížet, kde je možné dohledávat informace a jak je zapisovat. Naprosto úžasný byl dárek. Dostali jsme kroniku a tu si sami povedeme.

Detail

28.02.2020

Bubny z Konga

Bubny z Konga

V pátek se nám představili bubeníci a tanečník z Konga. Poslechli jsme si vyprávění o Africe, jejich škole, jídelníčku, zvířatech a lidových zvycích. Rytmus afrických bubnů rozpohyboval všechny přítomné, společně jsme si zazpívali a koupili si typicky africké šperky.

Detail

25.02.2020

Prvouka - Vzduch - vědecká laboratoř - 25.2.2020

Prvouka - Vzduch - vědecká laboratoř - 25.2.2020

Dnes jsme si zahráli na malé ale šikovné vědce. Zkoumali jsme kde všude je vzduch a jak se o tom můžeme přesvědčit. Nepodcenili jsme ani ochranné pomůcky. Představili jsme si bílý plášť, ochranné brýle i ochranný štít. Hodina byla opravdu akční a dětem se velmi líbila. Všechny pokusy, které jsme si představili, si navíc mohou vyzkoušet s rodiči doma.

Detail

06.02.2020

Prvouka a koloběh vody 1

Prvouka a koloběh vody

Voda je velmi zajímavé téma i pro žáky třetí třídy. Koloběh vody nás zcela pohltil a děti vytvořily nádherné obrázky popisující koloběh vody v přírodě.

Detail

20.01.2020

Prodej zboží v prvouce

Prodej zboží v prvouce

Děti si vyzkoušely, jak správně nakupovat a prodávat.

Detail

15.12.2019

Jarmark

Video ze zpívání na jarmarku

Detail

04.12.2019

Prvouka - různá povolání

Prvouka - různá povolání

Při hodině prvouky se nám ve třídě sešlo bezpočet různých profesí. Děti představovaly pro ně důležitá povolání. Sešli se nám opravář, automechanik, policista, farmář a farmářky, fotbalista, pilot, učitelky, ochránce přírody, švadlena, kuchař, cukrářka a uklízečka. Děti jednotlivé profese představily a řekly, proč jsou důležité. Nakonec si každý vydělal peníze, i když jen čokoládové. :-)

Detail

04.12.2019

Zálesáctví v hodině čtení

Zálesáctví v hodině čtení

Čtení je zábava! Dnes jsme si zkusili vžít se do role zálesáka záchranáře. Děti si přinesly z domova připravené krabičky poslední záchrany. Ukázali jsme si vybavenou lékárničku připravenou na lyžařský výcvik. Řekli jsme si, jak nejlépe pomoci zraněnému a na jaká čísla volat v případě nouze. Všichni jsme hodinu přežili a dokázali, že pomoc nám není cizí.

Detail

12.11.2018

Plavání Srní 2018

Plavání Srní 2018

Plavecký výcvik

Detail

20.04.2018

vaření

vaření

příprava zdravé svačinky

Detail

27.03.2018

Karneval ve 2. B

Karneval ve 2. B

Karneval...

Detail

28.02.2020

Afrika

Afrika

Dnes jsme měli možnost seznámit se s životem na africkém kontinentu. Zasvětili nás ti nejlepší učitelé, kterými byli rodilí Afričané. Součástí programu byla i hudba, tanec a spoustu legrace.

Detail

19.02.2020

Smysly v přírodovědě

Smysly v přírodovědě

V hodině přírodovědy jsme si procvičili některé smysly - tentokrát především chuť.

Detail

19.02.2020

Týden zdravých svačin

Týden zdravých svačin

Několik dní se děti navzájem inspirovaly zdravými svačinami.

Detail

06.02.2020

Okresní soutěž v přehazované 1

Okresní soutěž v přehazované

Někteří žáci reprezentovali školu v okresní soutěži v přehazované. Soutěž se konala v Benešově a naši reprezentanti skončili na krásném čtvrtém místě! Děkujeme!!!

Detail

06.02.2020

Přírodověda v přírodě

Přírodověda v přírodě

Zdraví člověka a skupenství vody jsme se pokusili prakticky i názorně uchopit v zimní přírodě.

Detail

01.11.2019

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

V úterý 22. října se naši šesťáci vypravili do Prahy. Na programu bylo Království železnic a Pražský hrad.

Detail

17.10.2019

Exkurze do Vodního domu v Hulicích

Exkurze do Vodního domu v Hulicích

V úterý 8. října se 6.A, B a 5. třída zúčastnily výukového programu Meteorologie ve Vodním domě v Hulicích.

Detail

30.09.2019

Národní muzeum a florbalový zápas 2019

Národní muzeum a florbalový zápas 2019

V pátek 27.9.2019 jsme měli možnost navštívit výstavu Keltů v Národním muzeu a večerní florbalový zápas Fat Pipe Chodov a Tatranu Střešovice.

Detail

16.09.2019

Podzimní setkání 2019

Podzimní setkání 2019

Podzimní setkání a Spartan.

Detail

19.01.2019

Vánoční den

Vánoční den

Předávání dárků v třídě.

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Mladá Boleslav - muzeum

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Mladá Boleslav - muzeum

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Strážné u Vrchlabí leden 2020

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Strážné u Vrchlabí leden 2020

Detail

20.01.2020

Míšeň

Kde se točila Popelka

Detail

16.09.2019

TepFaktor

TepFaktor

20. 3. 2019

Detail

08.03.2018

V Českém rozhlase

V Českém rozhlase

Post Bellum

Detail

24.09.2019

Přihlášky na střední školy 2019/2020

Přihlášky na střední školu uměleckého zaměření (konzervatoře, umělecké školy a gymnázia se sportovním zaměřením) je nutné podat do 30. 11. 2019. Na ostatní střední školy se přihlášky podávají do 1. 3. 2020.

Detail