Obsah

Pozor!

ZŠ Čechtice přijme aprobované učitele anglického a ruského jazyka, dějepisu, informatiky, výtvarné a hudební výchovy, kvalifikovanou vychovatelku či vychovatele školní družiny a kvalifikovaného asistenta pedagoga. Více informací v kanceláři ředitelství školy.

 

E-mail:

Platná mailová adresa pro komunikaci se školou: zs@zscechtice.cz

 

17.01.2020

Sněhuláci

Sněhuláci

Sněhuláky si musíme nakreslit.

Detail

17.01.2020

Vločky

Vločky

Letos máme zimu jen na obrázcích...

Detail

20.12.2019

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si užívali sportu, vánočního cukroví, zvyků a koled, milých dárečků, stromečku, tvoření a vzájemné sounáležitosti. Děkujeme Ježíškovi i kamarádům a už hurá na prázdniny.

Detail

12.12.2019

Jarmark

Jarmark

Děkujeme všem , kteří nás přišli podpořit na školní jarmark. Doufáme, že jste u nás strávili příjemné předvánoční odpoledne.

Detail

05.12.2019

Mikulášská

Mikulášská

Dnes naši školu poctili svou návštěvou čerti s Mikulášem a andělem. Museli jsme se zvážit na váze hříchů a vykoupit se písničkou. Slíbili jsme, že v příštím roce budeme ještě hodnější.

Detail

22.01.2020

Strakapoud velký

Strakapoud velký

Součástí našeho vyučování je příroda.

Detail

17.01.2020

Zasněžený les je veliká bílá písanka

Zasněžený les je veliká bílá písanka

Touto prací nás inspiroval František Nepil svým článkem Stopy ve sněhu, který máme v čítance. A tak jsme si zahráli na malíře, novináře a přírodovědce a vytvořili dílo.

Detail

15.01.2020

Zimní sporty

Zimní sporty

Když se nemůžeme vyřádit na sněhu, alespoň na papíře. Úkol byl, vystihnout postavu v pohybu. Kresba tužkou, pracovat se světlem a stínem.

Detail

08.01.2020

První výtvarná výchova 2020

První výtvarná výchova 2020

"My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám ..."

Detail

20.12.2019

Naše druhé Vánoce

Naše druhé Vánoce

Poslední hodina patřila vánočnímu rozjímání. Každý sám sebe zhodnotil a vyslovil přání všem spolužákům. Oči visely na lavici, kde ležely malé dárky. Co to jen může být? Nikdo neuhodl.

Detail

20.01.2020

Prodej zboží v prvouce

Prodej zboží v prvouce

Děti si vyzkoušely, jak správně nakupovat a prodávat.

Detail

15.12.2019

Jarmark

Video ze zpívání na jarmarku

Detail

04.12.2019

Prvouka - různá povolání

Prvouka - různá povolání

Při hodině prvouky se nám ve třídě sešlo bezpočet různých profesí. Děti představovaly pro ně důležitá povolání. Sešli se nám opravář, automechanik, policista, farmář a farmářky, fotbalista, pilot, učitelky, ochránce přírody, švadlena, kuchař, cukrářka a uklízečka. Děti jednotlivé profese představily a řekly, proč jsou důležité. Nakonec si každý vydělal peníze, i když jen čokoládové. :-)

Detail

24.10.2019

Prvouka - orientace v krajině 22. 10. 2019

Prvouka - orientace v krajině 22. 10. 2019

V hodinách prvouky se učíme orientovat v krajině a mapách. Cestou na poštu jsme si zkoušeli práci s buzolou. V pravé poledne jsme si v praxi vyzkoušeli v přírodě poznat severní světovou stranu podle svých stínů a dokonce se nám podařil najít pařez, kde jsme využili k určení staré letokruhy. Děti se opravdu snažily využít své znalosti z předchozích hodin. Ve zbytku hodiny jsme ještě stihli i práci s buzolou na mapách ve třídě.

Detail

24.10.2019

Prvouka - pohled domů 23. 10. 2019

Prvouka - pohled domů 23. 10. 2019

Dnes jsme navštívili místní poštu a zaslali domů pohledy s pozdravem. Všechny děti si na pohled napsaly svou adresu a krátký vzkaz svým nejbližším.

Detail

04.12.2019

Zálesáctví v hodině čtení

Zálesáctví v hodině čtení

Čtení je zábava! Dnes jsme si zkusili vžít se do role zálesáka záchranáře. Děti si přinesly z domova připravené krabičky poslední záchrany. Ukázali jsme si vybavenou lékárničku připravenou na lyžařský výcvik. Řekli jsme si, jak nejlépe pomoci zraněnému a na jaká čísla volat v případě nouze. Všichni jsme hodinu přežili a dokázali, že pomoc nám není cizí.

Detail

12.11.2018

Plavání Srní 2018

Plavání Srní 2018

Plavecký výcvik

Detail

20.04.2018

vaření

vaření

příprava zdravé svačinky

Detail

27.03.2018

Karneval ve 2. B

Karneval ve 2. B

Karneval...

Detail

20.01.2020

Český jazyk

Český jazyk

Projektová hodina shoda přísudku s podmětem.

Detail

06.12.2019

Peklo ve škole

Peklo ve škole

Někdy to je ve škole pro někoho peklo. A co teprve, když je 5. prosince, to je peklo pro všechny a bez rozdílu. Letos mělo peklo svou hloubku opravdu pekelnou. Kostýmy, kulisy, atmosféra a scénář - nic nemělo chybu. Všichni si to pekelně užili a deváťákům ostří velký dík za skvělou organizaci.

Detail

04.12.2019

Římské číslice v praxi

Tento týden nás provází v matematice římské číslice. Nejlépe si je zapamatujeme, když si je hezky osaháme, nakoukáme a použijeme v praxi. Proto jsme je modelovali a ztvárňovali z různého materiálu a předmětů, naučili jsme se jejich logickou stavbu a ukázali si, kde všude se s nimi můžeme setkat. Jedna hodina proběhla i venku na dětském hřišti, kde děti plnily různé hlavolamy a doplňovaly hravé otázky.

Detail

30.11.2019

Souřadnice bodů v hodině matematiky

Souřadnice bodů v hodině matematiky

Hravá hodina matematiky nás seznámila se souřadnicemi bodů. Využili jsme různé šachovnice a oživili jsme si známou hru Lodě, při které jsou souřadnice nezbytné. Děti využívaly tyto pomůcky i během přestávek při bezpočetných partiích.

Detail

30.11.2019

Přírodověda s Emilem

Přírodověda s Emilem

Při dnešní hodině přírodovědy nám asistoval Emil, školní model kostry - není model jako model. Na konci hodiny si děti vyzkoušely základní ošetření nejběžnějších úrazů končetin a hlavy.

Detail

01.11.2019

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

V úterý 22. října se naši šesťáci vypravili do Prahy. Na programu bylo Království železnic a Pražský hrad.

Detail

17.10.2019

Exkurze do Vodního domu v Hulicích

Exkurze do Vodního domu v Hulicích

V úterý 8. října se 6.A, B a 5. třída zúčastnily výukového programu Meteorologie ve Vodním domě v Hulicích.

Detail

30.09.2019

Národní muzeum a florbalový zápas 2019

Národní muzeum a florbalový zápas 2019

V pátek 27.9.2019 jsme měli možnost navštívit výstavu Keltů v Národním muzeu a večerní florbalový zápas Fat Pipe Chodov a Tatranu Střešovice.

Detail

16.09.2019

Podzimní setkání 2019

Podzimní setkání 2019

Podzimní setkání a Spartan.

Detail

19.01.2019

Vánoční den

Vánoční den

Předávání dárků v třídě.

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Mladá Boleslav - muzeum

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Mladá Boleslav - muzeum

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Strážné u Vrchlabí leden 2020

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Strážné u Vrchlabí leden 2020

Detail

20.01.2020

Míšeň

Kde se točila Popelka

Detail

16.09.2019

TepFaktor

TepFaktor

20. 3. 2019

Detail

08.03.2018

V Českém rozhlase

V Českém rozhlase

Post Bellum

Detail

24.09.2019

Přihlášky na střední školy 2019/2020

Přihlášky na střední školu uměleckého zaměření (konzervatoře, umělecké školy a gymnázia se sportovním zaměřením) je nutné podat do 30. 11. 2019. Na ostatní střední školy se přihlášky podávají do 1. 3. 2020.

Detail