Obsah

Vážení rodiče, milí žáci, 

zde je k dispozici čestné prohlášení, které je nutné vždy po dvou týdnech přinést aktualizované do školy.

 

Čestné prohlášení

 

Vedení školy

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče a žáci!

Vláda ČR v souvislosti s výskytem koronaviru ve světě vydala toto nařízení:

 

Od středy 11.3. 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.

 

Další informace budou průběžně sdělovány na elektronické žákovské knížce ZŠ Čechtice, kterou pravidelně sledujte. Vyučující budou žákům přes elek.ŽK zadávat učivo k samostudiu.

 

Vedení školy

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přihláška - Zápis do 1. ročníku ZŠ Čechtice

zápis

Podrobné informace o jednotlivých krocích naleznete v kolonce Zápis do 1. třídy!

Zápis do 1. ročníku ZŠ Čechtice

Zápis k povinné školní docházce Základní školy Čechtice, okres Benešov, p. o. pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 2. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 a 3. dubna 2020 od 9.00 do 11.00 hodin. Pokud přijdete osobně, prosíme, dodržte čas, který jste vyplnili v časovém harmonogramu v MŠ. Pro případné informace nebo domluvu individuálního termínu je Vám k dispozici tel. 733 691 488 nebo 774 982 311.

Upřednostňujeme elektronické podání přihlášky (datová schránka, email s elektronickým podpisem, scan přihlášky s běžným podpisem) nebo poštou. V případě elektronického podání přihlášky vám rozhodnutí o přijetí zašleme elektronicky.

Aktuální informace včetně přihlášky budou vyvěšeny na stránkách školy www.zscechtice.cz.

Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Po novém nařízení vlády zápis k povinné školní docházce bude ZŠ Čechtice organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. K osobnímu zápisu vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce. V případě cizího státního příslušníka nutný cestovní pas.

  1. Podmínky pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Čechtice
  • Vyplnění a odevzdání přihlášky a žádosti k základnímu vzdělávání v zákonném termínu, tj. 2. 4. 2020 od 13.00 do 17 hod. a 3. 4. od 9 do 11 hodin (náhradní termín po dohodě),
  • školní zralost – posuzuje pedagog MŠ, rodič, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.,
  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy, přednost mají žáci, kteří patří do spádového obvodu školy.

 

  1. Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

 

  • písemná žádost zákonných zástupců podaná v kanceláři školy nejpozději do 30. 4. 2020
  • doporučení školského poradenského zařízení,
  • doporučení odborného lékaře.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ZŠ Čechtice na: mail - zs@zscechtice.cz nebo tel. - 733 691 488 nebo 774 982 311

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pozor!

ZŠ Čechtice přijme aprobované učitele anglického a ruského jazyka, dějepisu, informatiky, výtvarné a hudební výchovy, kvalifikovanou vychovatelku či vychovatele školní družiny a kvalifikovaného asistenta pedagoga. Více informací v kanceláři ředitelství školy.

 

E-mail:

Platná mailová adresa pro komunikaci se školou: zs@zscechtice.cz

 

18.05.2020

Distanční vzdělávání - Semínka

Distanční vzdělávání - Semínka

V tomto týdnu si některé děti daly naklíčit semínka. Budou se o ně starat, sledovat, jak klíčí a rostou.

Detail

10.05.2020

Distanční vzdělávání - Den matek

Distanční vzdělávání - Den matek

Dneska slaví svátek maminky a tak jim děti vyrobily krásná přáníčka. Tady jsou:

Detail

10.05.2020

Distanční vzdělávání - Deníček

Distanční vzdělávání - Deníček

Děti dostaly dobrovolný úkol - psát si deníček. A vznikají nám moc hezké práce! Už se těším, až mi je děti přinesou ukázat!

Detail

28.04.2020

Domácí vzdělávání - Kniha

Domácí vzdělávání - Kniha

Během domácí školy se děti také pustily do čtení knih. Dva čtenáři už tu svou také přečetli. Jsou prostě už velcí čtenáři.

Detail

28.04.2020

Domácí vzdělávání - Velikonoce

Domácí vzdělávání - Velikonoce

O Velikonocích děti malovaly vajíčka, pletly pomlázky a zkoušely i něco upéct. Zaslouží si pochvalu i 1111111.

Detail

29.05.2020

Máme příznivý vítr

Uvolňování karantény - návrat do školy

Všichni jsme se těšili, máme první týden za sebou. Děti zvládly na jedničku s hvězdičkou učení i rozestupy, dezinfekci rukou i nošení roušek o přestávce. Jsme přece námořníci, hned nás nic nerozhází. A učí se i děti na ostrově a pomáhají lovit body, aby se jejich lodě pohnuly co nejblíž k pokladu, který na nás čeká.

Detail

20.05.2020

Štika obecná 1

Vodní živočichové

Při společné on-line výuce jsme se seznámili s živočichy žijícími ve vodě nebo u vody - rakem říčním, sumcem velkým, užovkou obojkovou, ledňáčkem říčním, vydrou říční, bobrem evropským, štikou obecnou a skokanem zeleným.

Detail

10.05.2020

Toník s přáním

Svátek maminek

Ptám se vás dneska, milí mí přátelé, věříte také, že jsou tu andělé? Nemyslím bytosti se svatozáří, myslím ty skutečné, ty s lidskou tváří. Nemají křídla a létat neumí, stejně nám i beze slov rozumí. A jejich dotek má léčivou moc, pusu nám dávají na dobrou noc. Každému osud nadělil do vínku, anděla strážného - úžasnou maminku.

Detail

30.04.2020

Čarodějnická škola

Čarodějnický slet on - line

Filipojakubská nebo také Valpuržina noc z 30.dubna na 1.května je jednou z magických nocí. I naše dnešní vyučování bylo o čarodějném vaření lektvaru proti koronaviru.

Detail

20.04.2020

Opičí dráha

Výchovy - pracovní, tělesná, výtvarná, hudební a čtenářství

Pracujeme, tvoříme, sportujeme, kreslíme i malujeme, zpíváme stále doma. Nezahálíme, vzděláváme se.

Detail

25.02.2020

Prvouka - Vzduch - vědecká laboratoř - 25.2.2020

Prvouka - Vzduch - vědecká laboratoř - 25.2.2020

Dnes jsme si zahráli na malé ale šikovné vědce. Zkoumali jsme kde všude je vzduch a jak se o tom můžeme přesvědčit. Nepodcenili jsme ani ochranné pomůcky. Představili jsme si bílý plášť, ochranné brýle i ochranný štít. Hodina byla opravdu akční a dětem se velmi líbila. Všechny pokusy, které jsme si představili, si navíc mohou vyzkoušet s rodiči doma.

Detail

06.02.2020

Prvouka a koloběh vody 1

Prvouka a koloběh vody

Voda je velmi zajímavé téma i pro žáky třetí třídy. Koloběh vody nás zcela pohltil a děti vytvořily nádherné obrázky popisující koloběh vody v přírodě.

Detail

20.01.2020

Prodej zboží v prvouce

Prodej zboží v prvouce

Děti si vyzkoušely, jak správně nakupovat a prodávat.

Detail

15.12.2019

Jarmark

Video ze zpívání na jarmarku

Detail

04.12.2019

Prvouka - různá povolání

Prvouka - různá povolání

Při hodině prvouky se nám ve třídě sešlo bezpočet různých profesí. Děti představovaly pro ně důležitá povolání. Sešli se nám opravář, automechanik, policista, farmář a farmářky, fotbalista, pilot, učitelky, ochránce přírody, švadlena, kuchař, cukrářka a uklízečka. Děti jednotlivé profese představily a řekly, proč jsou důležité. Nakonec si každý vydělal peníze, i když jen čokoládové. :-)

Detail

04.12.2019

Zálesáctví v hodině čtení

Zálesáctví v hodině čtení

Čtení je zábava! Dnes jsme si zkusili vžít se do role zálesáka záchranáře. Děti si přinesly z domova připravené krabičky poslední záchrany. Ukázali jsme si vybavenou lékárničku připravenou na lyžařský výcvik. Řekli jsme si, jak nejlépe pomoci zraněnému a na jaká čísla volat v případě nouze. Všichni jsme hodinu přežili a dokázali, že pomoc nám není cizí.

Detail

12.11.2018

Plavání Srní 2018

Plavání Srní 2018

Plavecký výcvik

Detail

20.04.2018

vaření

vaření

příprava zdravé svačinky

Detail

27.03.2018

Karneval ve 2. B

Karneval ve 2. B

Karneval...

Detail

17.04.2020

Velikonoce v Adršpachu

Velikonoce v Adršpachu

Agenti ornitologové v Adršpachu.

Detail

17.04.2020

Úlovky během výpravy

Úlovky během výpravy

Zastavení v rybníkářské oblasti.

Detail

17.04.2020

Příprava na dlouhou výpravu

Příprava na dlouhou výpravu

Z žáků páté třídy se stali agenti, kteří se vydali na dlouhou výpravu.

Detail

28.02.2020

Afrika

Afrika

Dnes jsme měli možnost seznámit se s životem na africkém kontinentu. Zasvětili nás ti nejlepší učitelé, kterými byli rodilí Afričané. Součástí programu byla i hudba, tanec a spoustu legrace.

Detail

19.02.2020

Smysly v přírodovědě

Smysly v přírodovědě

V hodině přírodovědy jsme si procvičili některé smysly - tentokrát především chuť.

Detail

20.04.2020

Domácí vzdělávání - Měření objemu tělesa pomocí kapaliny

Domácí vzdělávání - Měření objemu tělesa pomocí kapaliny

Žáci 6. ročníků měřili objem těles.

Detail

01.11.2019

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

V úterý 22. října se naši šesťáci vypravili do Prahy. Na programu bylo Království železnic a Pražský hrad.

Detail

17.10.2019

Exkurze do Vodního domu v Hulicích

Exkurze do Vodního domu v Hulicích

V úterý 8. října se 6.A, B a 5. třída zúčastnily výukového programu Meteorologie ve Vodním domě v Hulicích.

Detail

30.09.2019

Národní muzeum a florbalový zápas 2019

Národní muzeum a florbalový zápas 2019

V pátek 27.9.2019 jsme měli možnost navštívit výstavu Keltů v Národním muzeu a večerní florbalový zápas Fat Pipe Chodov a Tatranu Střešovice.

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Mladá Boleslav - muzeum

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Mladá Boleslav - muzeum

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Strážné u Vrchlabí leden 2020

Detail

20.01.2020

Lyžařský kurz

Strážné u Vrchlabí leden 2020

Detail

20.01.2020

Míšeň

Kde se točila Popelka

Detail

16.09.2019

TepFaktor

TepFaktor

20. 3. 2019

Detail

08.03.2018

V Českém rozhlase

V Českém rozhlase

Post Bellum

Detail

24.09.2019

Přihlášky na střední školy 2019/2020

Přihlášky na střední školu uměleckého zaměření (konzervatoře, umělecké školy a gymnázia se sportovním zaměřením) je nutné podat do 30. 11. 2019. Na ostatní střední školy se přihlášky podávají do 1. 3. 2020.

Detail