Obsah

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: PaedDr. Dagmar Žáková

Poskytuje poradenskou činnost v následujících oblastech:

  • poskytuje informace při výběru vhodné střední školy, nabízí pomoc při vyplňování přihlášek,
  • nabízí poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, špatné vztahy ve třídě),
  • pomáhá v péči o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie...),
  • eviduje a pracuje s mimořádně nadanými žáky,
  • zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou,
  • spolupracuje s institucemi zabývajícími se péčí o dítě,
  • pomáhá žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu,
  • spolupracuje na prevenci a minimalizaci šikany. 

Konzultační hodiny:

Denně dle telefonické domluvy pro rodiče.

Kdykoliv pro žáky podle závažnosti, nebo po předchozí domluvě.

 

Aktuální informace:

Info k volbě povolání:
pokud někdo zvažuje studium na střední škole s talentovými zkouškami, podávají se přihlášky do 30.11.2021.
Jedná se o umělecké školy a sportovní gymnázia.

Přihlášky na ostatní střední školy se podávají do 1.3.2022
Bližší informace na:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pokud někdo bude potřebovat poradit s výběrem školy nebo zjistit nějaké podrobnosti o škole, neváhejte kontaktovat výchovnou poradkyni.