Obsah

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: PaedDr. Dagmar Žáková

Poskytuje poradenskou činnost v následujících oblastech:

  • poskytuje informace při výběru vhodné střední školy, nabízí pomoc při vyplňování přihlášek,
  • nabízí poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, špatné vztahy ve třídě),
  • pomáhá v péči o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie...),
  • eviduje a pracuje s mimořádně nadanými žáky,
  • zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou,
  • spolupracuje s institucemi zabývajícími se péčí o dítě,
  • pomáhá žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu,
  • spolupracuje na prevenci a minimalizaci šikany. 

Konzultační hodiny:

Denně dle telefonické domluvy pro rodiče.

Kdykoliv pro žáky podle závažnosti, nebo po předchozí domluvě.

 

Aktuální informace:

Přihlášky na střední školu uměleckého zaměření (konzervatoře, umělecké školy a gymnázia se sportovním zaměřením) je nutné podat do 30. 11. 2019. Na ostatní střední školy se přihlášky podávají do 1. 3. 2020.