Obsah

Školní metodik prevence

Škola pracuje v projektu Minimalizace šikany

Proškolení pedagogové: 

  

 • Mgr. Marie Málková
 • PaedDr. Dagmar Žáková        
 • Mgr. Dana Vesecká                
 • Mgr. Lucie Slunečková

Koordinátorka prevence a minimalizace šikany

Mgr. Dana Jetelová

 • Poskytuje metodické vedení při ozdravování klimatu ve třídách.
 • Poskytuje odbornou konzultaci učitelům v oblasti vztahů v kolektivech.
 • Mapuje klima školy.
 • Je garantem společného vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti minimalizace šikany.

Konzultace dle domluvy.

Metodička pro prevenci rizikového chování žáků

Mgr. Dana Jetelová

Poskytuje konzultace rodičům, žákům i učitelům v oblasti prevence a řešení patologických jevů jako jsou:

 • kouření,
 • alkohol,
 • záškoláctví,
 • gamblerství,
 • sebepoškozování,
 • poruchy příjmu potravy,
 • další patologické jevy.

Konzultace jsou poskytovány denně po domluvě a ve středu od 7.00 do 7.30.