Obsah

1

Zprávy

první předchozí
ze 5
poslední

#

Adventní čas 3.třída

Pusťte si písničku a rozjímejte
První adventní neděle 2020 (železná) 29. listopadu 2020
Druhá adventní neděle 2020 (bronzová) 6. prosince 2020
Třetí adventní neděle 2020 (stříbrná) 13. prosince 2020
Čtvrtá adventní neděle 2020 (zlatá) 20. prosince 2020 celý text

ostatní | 25. 11. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Vítejte zpět

Únikové hry nás baví a tato byla vyrobená pro třeťáčky přímo na míru. Protože se všichni těšíme, podařilo se nám vyluštit i šifru. Někomu dříve, někomu později. celý text

ostatní | 24. 11. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Výtvarná výchova distančně

Čteme na pokračování Bylinkové pohádky. Použiji citáty z knihy:" Moji drazí, nikdy si nikým nenechte vzít svoji vnitřní radost. Je dobré mít opravdové přátele, na které se dá vždy spolehnout. Svět kolem nás je nádherný, proto jej poznávejte a jeho krásy naplno prožívejte. Nebojte se přijmout pomoc od druhých. Nepromarněte svůj čas a krásné chvíle svého života. Radovat se z maličkostí, to je opravdové štěstí. Moudrost se nezískává stářím, ale zkušenostmi. Ať se těšíte na každý společně prožitý den. Přátelství se nestává náhodou. Vyžaduje to čas, trpělivost, porozumění, ale hlavně touhu být skutečně spolu. " celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Distanční prvouka

V neděli 15. listopadu uplynulo 350 let od smrti Jana Amose Komenského. Jeho odkaz "Škola hrou" jsme naplnili v únikové hře. Státní svátek ráno nám přinesl opět únikovou hru, ve které jsme se přenesli přímo do událostí roku 1989. Abychom se dostali na Národní třídu, museli jsme splnit řadu úkolů. Za tuto vědomostní hru jsme získali jedničku do soutěže "Poklad Anežky České", za putování s Komenským máme k dobru velké významné plus a to se do takového školního roku vždycky hodí. celý text

ostatní | 18. 11. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Kdo je Martin

Na legendách je hezké to, že jde o barvité příběhy, které se na pravdě mohou, ale také vůbec nemusejí zakládat. Přinášejí s sebou poselství, poučení a někdy i důvod k trochu hlubšímu zamyšlení. A se svatým Martinem je legend spojeno dokonce několik. celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Pracovitost

Posilujeme vlastnosti – pravdomluvnost, čestnost, spravedlnost, poctivost, odpovědnost, pracovitost, úctu. celý text

ostatní | 8. 11. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Dušičky x Halloween

Dušičky neboli Vzpomínka na všechny zemřelé připadá v kalendáři na 2. listopadu. V tento den lidé vzpomínají na své zesnulé příbuzné a blízké osoby. K tradici patří návštěva hřbitova a výzdoba hrobů, na které se v naší kultuře kladou věnce, květiny a zapalují svíce. V anglosaském světě se v čase dušiček a všech svatých slaví Halloween (konkrétně 31.října). Tento svátek se rozšířil do celého světa a své místo si našel i u nás. Děti dlabou dýně, které zdobí balkony a různá místa příb__tků a večer tyto strašidelné hlavy rozsvítí. Vyrobte si podobná srdíčka, napište do nich zesnulé příbuzné. Sedněte si s rodiči ke stolu, zapálené svíčce a bedlivě poslouchejte příběhy těchto vašich významných blízkých. Budu ráda za fotku, určitě použijeme do kroniky. Hezký vzpomínkový podvečer. celý text

ostatní | 31. 10. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Bylinkové pohádky "O Zrzivousovi"

Skřítci od velkého dubu zažívají s princeznou Justýnkou dobrodružství. Justýnčin dědeček se zabývá výrobou esencí, olejíčků a mastiček, kterými Justýnka léčí skřítky i Alpy. Alpové jsou skřítci ze smaragdové hory, Zrzivous je jejich vládce. celý text

ostatní | 27. 10. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Státní svátek 28.října distančně

Státní hymna, státní vlajka, 28.říjen 1918 celý text

ostatní | 27. 10. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Distanční výuka

Pracujeme zase doma. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Vlaštovky a jiřičky

Pracujeme ve skupinách a věnujeme se čtení s porozuměním. Naše práce směřuje k dohodě, spolupráci a řešení problémů. celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Jeřabiny

Malujeme větvičky jeřábu a jeřabiny. celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Muchomůrka červená

Klacík natři bílou barvou, skořápku od ořechu červenou a nech zaschnout. Potom přilepíš hlavu, vysteleš květináč novinami, přidáš muchomůrky a omotáš novinami. Doplníš květináč mechem, doděláš z papírového kapesníčku tečky, přilepíš herkulesem a dílo je hotové. celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
První puzzlík naše svoje místo.

Poklad Anežky České

V letošním roce je naší celoroční hrou poklad Anežky České. Za pět jedniček dostáváme peníze brakteáty, dva brakteáty vyměňujeme za puzzle. Puzzle skládáme do erbu, budeme asi překvapeni, co erby skrývají. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová

Růže z Rádia Blaník

V pondělí 14.září vyhráli žáci 3.třídy pro paní učitelku Vlastu Kubalovou kytici sta růží. Paní učitelka pro nás ve druhé třídě připravila besedu nad kronikou, vyprávěla nám o historii Čechtic a přečetla nám pověst o sedmnácti čechtických soudcích. Přinesla nám do třídy knihy, které vyřazovala ze své knihovny, ty si ve škole půjčujeme a čteme. Paní učitelce Kubalové jsme chtěli poděkovat, prostřednictvím Rádia Blaník se dílo podařilo. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Vzpomínáme na teplé letní dny

Vodní meloun je letní ovoce, které se těší velké oblibě u dětí, dospělých i starší generace. I když z hlediska zemědělství je meloun zelenina. Naopak z hlediska botanického je to bobule, a tudíž je meloun ovoce. Každopádně je ideálním prostředkem pro zdravý způsob uhašení žízně, protože kromě vysokého obsahu vody vyniká i skvělým osvěžujícím aroma. Již pouhý pohled na jasně červenou dužninu stačí, aby se vám sbíhaly sliny v ústech. To je však jen jedna z mnoha předností, které vám vodní meloun nabízí. celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

Putování za Rumcajsem

Jičín s Rumcajsem a Mankou ožil čechtickými třeťáky. Po stopách Cipíska jsme plnili úkoly nejen vědomostní, také střelecké, krmili jsme kachny a poznávali les Řáholec s jeskyní, která slouží Rumcajsově rodině. Aby toho nebylo málo, dorazili jsme do Kutné Hory a vyrazili si tam Pražské groše. celý text

ostatní | 3. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Pěkně jsme se přivítali

A už jsme žáci třeťáci

Na první den jsme se všichni moc těšili, konečně jsme zase pohromadě. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
#

2.třída se stává minulostí

Letošní rok byl náročnější, přesto jste dokázali svou odvahou, pílí a vytrvalostí všechno zvládnout. celý text

ostatní | 26. 6. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová

Stavba lodě

Předposlední den ve druhé třídě jsme dostali za úkol postavit loď. Nebyl by problém, ale nesměli jsme se dorozumívat hlasem, pouze gesty. Nakonec se dílo podařilo. Sedli jsme si na palubu, zazpívali si naše oblíbené písničky a zhodnotili tak výjimečný rok. Zítra dostaneme vysvědčení a vyplouváme na prázdniny. celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Sv.Václav

Druhý plenér

Kreslíme sochu sv. Václava na náměstí. Socha ve vyrobena z červeného pískovce a je od neznámého autora z poloviny 18.století. celý text

ostatní | 24. 6. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
První kresba v přírodě

Náš první plenér

Je to vlastně malování v přírodě. Tentokrát jsme se zaměřili na náš národní strom lípu. celý text

ostatní | 23. 6. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Piráti

Námořníci z 2.třídy

Cesta za poznáním vyvrcholila. Všechny lodě dopluly k pevnině a v pátek 19.června jsme dobyli tajemství sedmi soudků. V pátek 26.června si poslechneme poselství do třetí třídy a budeme zaslouženě odpočívat po tak náročném školním roce. Obstáli jsme. celý text

ostatní | 19. 6. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Máme příznivý vítr

Uvolňování karantény - návrat do školy

Všichni jsme se těšili, máme první týden za sebou. Děti zvládly na jedničku s hvězdičkou učení i rozestupy, dezinfekci rukou i nošení roušek o přestávce. Jsme přece námořníci, hned nás nic nerozhází. A učí se i děti na ostrově a pomáhají lovit body, aby se jejich lodě pohnuly co nejblíž k pokladu, který na nás čeká. celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Štika obecná 1

Vodní živočichové

Při společné on-line výuce jsme se seznámili s živočichy žijícími ve vodě nebo u vody - rakem říčním, sumcem velkým, užovkou obojkovou, ledňáčkem říčním, vydrou říční, bobrem evropským, štikou obecnou a skokanem zeleným. celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Toník s přáním

Svátek maminek

Ptám se vás dneska, milí mí přátelé,
věříte také, že jsou tu andělé?
Nemyslím bytosti se svatozáří,
myslím ty skutečné, ty s lidskou tváří.
Nemají křídla a létat neumí,
stejně nám i beze slov rozumí.
A jejich dotek má léčivou moc,
pusu nám dávají na dobrou noc.
Každému osud nadělil do vínku,
anděla strážného - úžasnou maminku.
celý text

ostatní | 10. 5. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Čarodějnická škola

Čarodějnický slet on - line

Filipojakubská nebo také Valpuržina noc z 30.dubna na 1.května je jednou z magických nocí. I naše dnešní vyučování bylo o čarodějném vaření lektvaru proti koronaviru. celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Opičí dráha

Výchovy - pracovní, tělesná, výtvarná, hudební a čtenářství

Pracujeme, tvoříme, sportujeme, kreslíme i malujeme, zpíváme stále doma. Nezahálíme, vzděláváme se. celý text

ostatní | 20. 4. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Jablůňka a roční období

Prvouka on line

Prvouku máme vždy jednou za tři dny. Právě se věnujeme ročnímu období, přírodě, rostlinám, stromům, lesu i živočichům. celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
Bříza je vděčný materiál

Velikonoce jinak

Měli jsme naplánováno, co všechno vyrobíme. Vyrábíme, ale jinak. celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Mgr. Marta Buchtová
první předchozí
ze 5
poslední