Obsah

Fotosoutěž: Svět je chemie

Typ: ostatní
Chemie

Svět je chemie

Chemie je jazyk, kterým popisujeme vše, co okolo vidíme, slyšíme, chutnáme nebo cítíme. Světa bez chemie není. Chemie tvoří vše, od hvězd a galaxií až po zrnka písku. Chemické procesy neustále probíhají a stojí za vším, co jen je možné v čase – růst, život, proměna. Podívejte se na svět kolem sebe hledáčkem chemie a pokuste se její specifický kus zvěčnit fotografií!


Téma prvních dvou kol je široké, ale jasné: vyber si jev, reakci, sloučeninu či kterýkoliv z nespočtu důmyslných chemických systémů, ať už ze světa přírody nebo civilizace.

Téma finálové určíme na podzim 2018

Pozn.: 
Doporučujeme nelpět na těch nejjasnějších a nejevidentnějších, jako je voda, mráz... Každý rok podobných námětů chodí desítky, odliš se od ostatních!

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 

(Pozor změna – NEMUSÍŠ BÝT STUDENTEM střední nebo vysoké školy, aby ses mohl(a) fotosoutěže zúčastnit!)

1. Kategorie do 18 let     
2. Kategorie 18+ let

Soutěž je rozdělena do dvou kol a finále:

1. kolo – od vyhlášení do 15. 6. 2018
2. kolo – od 16. 6. 2018 do 31. 10. 2018
Internetové hlasování na Facebooku - leden/únor 2019

Finále – leden 2019 (fotografie je nutné poslat do 15. 1. 2019) PROGRAM bude upřesněn
Vyhlášení – únor 2019 (budova B VŠCHT Praha, Respirium, Technická 3)

Průběh fotosoutěže: 

Do každého kola pošli max. 3 fotografie v minimálním rozlišení 8 Mpx (3264x2448) na adresu fotosoutez@vscht.cz. Jednotlivá kola fotosoutěže jsou časově omezena a jsou na sobě nezávislá. Ze zaslaných fotografií z prvního i druhého kola vybereme vždy tři (maximálně čtyři) fotografie z obou kategorií (celkem max 16 fotografií), které postoupí do finále. Ve finále bude celkem max 16 fotografií (max 16 autorů), kteří budou soutěžit mezi sebou zasláním dalšího, finálového snímku, na určené téma. Následuje vyhlášení na začátku února, na které budou pozváni všichni zúčastnění. Vyhlášení doprovází bohatý program!

Na celkové vítěze obou kategorií čekají hodnotné ceny!

Kdo chce mít své snímky v kalendáři na rok 2019, který ze soutěže VŠCHT Praha opět vydá, musí fotografie poslat nejpozději do konce října 2018 kvůli přípravě do tiskárny. Fotografie do kalendáře vybírá porota složená ze zaměstnanců Oddělení komunikace VŠCHT Praha.

Přijímání fotografií do 1. kola Fotosoutěže 2017 bylo otevřeno!
Své fotografie zasílej do 15. 6. 2018 na adresu fotosoutez@vscht.cz.

Podmínky fotosoutěže:

1. a 2. kolo
Fotografie musí být pojmenovány sloučeninou nebo jevem, který znázorňují, a musí být doplněny vyplněnou přihláškou. K fotografiím přidej vzorec, reakční schéma, technický náčrt, či jakékoliv technické znázornění daného jevu (poraď se se svým pedagogem, kamarádem,...) 

Finálové kolo
Každý finalista oděšle 1 fotografii. Fotografie musí být pojmenována a doplněna vyplněnou přihláškou. 

Hlasování na Facebooku
Všechny fotografie z 1. a 2. kola jsou zveřejněny na Facebooku VŠCHT Praha. Fotografie, která bude mít na konci hlasování nejvíc"To se mi líbí", vyhrává. (Fotografie pro hlasování na Facebooku 2017 si můžeš prohlédnout ZDE)

Při nedodržení stanovených podmínek nebudou fotografie do soutěže přijaty!

Pravidla fotosoutěže

1.1 
Odesláním vyplněné Přihlášky na fotosoutez@vscht.cz nebo na adresu VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha, heslo fotosoutěž, uděluje soutěžící VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na VŠCHT Praha současně soutěžící okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoli odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena. Zároveň autor fotografie souhlasí s možností jejího využití pro účely spolku Wikimedia pod svobodnou licencí Creative Commons BY-SA 4.0.

1.2 
Osobní údaje poskytnuté VŠCHT Praha nebudou VŠCHT Praha zpracovány pro jiné účely než pro plnění propozic této soutěže, a to po dobu jejího trvání. Pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je VŠCHT Praha povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Ochrana osobních údajů poskytnutých na základě přihlášení do soutěže a jejich zpracování bude realizováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek stanovených na Internetové stránce soutěže.


Příloha

Vytvořeno: 11. 3. 2018
Poslední aktualizace: 11. 3. 2018 19:52
Autor: Václav Fiala