Obsah

Školní jídelna

Změna ve stravném v účinnosti od 1.2.2020

 

Na základě výsledků šetření hloubkové školní inspekce dojde

k  1. 2. 2020 ke změně v účtování stravného.

Do dnešní doby zavedené účtování stravného rozděleně na

obědy bez salátů a obědy se salátem není v souladu

s vyhláškou č. 107/2005 Sb., kde obědem se rozumí polévka,

nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a doplněk (salát, dezert,

ovoce). Nelze tedy odečíst cenu ani jedné ze součástí oběda.

Školní inspekce nám vytkla nízkou spotřebu ovoce ve

spotřebním koši, čehož nelze dosáhnout, pokud některým

dětem ovoce dávat nebudeme. Ovoce má k obědu dostat

každé dítě.

Zároveň nás neustálé zvyšování cen vstupních potravin vede

k tomu, že v současné době už nejsme schopni pokrýt cenu

potravin a je nutné cenu oběda o 2,- Kč zvednout.

Od 1. 2. 2020  bude jednotná cena pro jednotlivé kategorie:

  1. stupeň - 27,- Kč
  2. stupeň - 29,- Kč
  3. stupeň - 31,- Kč

Stravné doplňková činnost od 1. 10. 2019

Aktuální ceny naleznete zde.

Směrnice zde.