Obsah

Velikonoce v družině

V družině jsme si Velikonoce užili o týden dříve. Třetí oddělení (žáci 3., 4. a 5. tříd) pro svoje mladší kamarády připravili bohatý program. Na stanovištích si mohli ověřit svoje znalosti o svátcích jara, zahrát si hru, vyluštit tajenku nebo spojit spojovačku. Na závěr jsme si rozdali osení se zápichem a pochutnali si na mazanci.